Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy jest jednostką budżetową m.s.t Warszawy.

1. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Bilans                                                   zobacz-pobierz pdf
2. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Rachunek zysków i strat                         zobacz-pobierz pdf
3. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Zestawienie zmian w funduszu jednostki zobacz-pobierz pdf
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok                           zobacz-pobierz pdf

5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok                 zobacz-pobierz pdf
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa