Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy jest jednostką budżetową m.s.t Warszawy.

1. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Bilans                                                   zobacz-pobierz pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Rachunek zysków i strat                         zobacz-pobierz pdf

3. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - Zestawienie zmian w funduszu jednostki zobacz-pobierz pdf

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok                           zobacz-pobierz pdf

5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok                 zobacz-pobierz pdf

 


Wprowadził Filipek Anita 2010-07-12
Aktualizujący Filipek Anita 2019-05-20
Zatwierdzający Salich Bożena 2019-05-20
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-20
Wersja standardowa